Riyaziyyat və məntiq

Sadə riyazi təsəvvürlərin və məntiqi təfəkkürün inkişafı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması başlanğıc pillə kimi əsas yer tutur. Riyaziyyat məşğələləri uşaqların məntiqi təfəkkürünü daha yaxşı inkişaf etdirən interaktiv təlimdir. İnkişafetdirici tapşırıqlar məntiqi təfəkkürün inkişafına müsbət təsir edir. Burada uşaqlar zaman-məkan, ölçü-forma, miqdar, rəqəmlər və hesablama kimi biliklərə sahiblənirlər.

Hər bir fənnin tədrisində müəllimlər müasir ədəbiyyat və texnologiyalardan istifadə edərək uşaqların yaş səviyyələrinə uygun məşgələ qururlar.

Bu məşgələlərin əsasını məntiq, intelektual oyunlar və fənlərarası əlaqə təşkil edir. Muassir əyani vəsaitlər əsasında qurulan məşgələlər öz rəngarəngliyi ilə seçilir.

Bizimlə Əlaqə

Ünvan: Asif Məhərrəmov küç., 33 B, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+99412) 437 95 83
Mob: (+99450) 214 28 81
(+99455) 335 41 83

Bizə Yazın

2013-2019 © “Addım-Addım” Uşaq İnkişaf Mərkəzi