Loqopedik korreksiya

 • Siqmatizmlər (“s” və “z” səslərinin tələffüzündə pozuntular)
 • Siqmatizmlər (“ş”, “j”, “ç”, “c” səslərinin tələffüzündə pozuntular)
 • Lambdasizmlər (“l” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Rotasizmlər (“r” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Yotasizmlər (“y” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Kappasizmlər (“k” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Gammasizmlər (“g” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Rinolaliya (əməliyyatdan sonrakı “Dovşan dodaq” və “canavar ağız”)
 • Alaliya (Nitqin olmaması)
 • Eşitmənin zəifləməsi zamanı yaranan nitq pozuntuları

Bu proqram uşağınıza aşağıdakıları qazandıracaq

 • Özünə inam hissi
 • Natamamlıq kompleksinin aradan qaldırılması
 • Şifahi və yazılı nitqdə düzgün bacarıqlar və qabiliyyət
 • Qeyri düzgün tələffüzün aradan qaldırılması
 • Disleksiyanın (oxuma bacarığı pozğunluğu) və disqrafiyanın (yazı pozğunluğu) qarşısının alınması
 • Yaddaşın və diqqətin yaxşılaşdırılması
 • Kiçik motorikanın inkişafı
 • Nitq pozğunluqları nəticəsində yaranmış stressin aradan qaldırılması

Bizimlə Əlaqə

Ünvan: Asif Məhərrəmov küç., 33 B, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+99412) 437 95 83
Mob: (+99450) 214 28 81
(+99455) 335 41 83

Bizə Yazın

2013-2019 © “Addım-Addım” Uşaq İnkişaf Mərkəzi