header photo
960;300;c7f14ef67eac61b00512e4b5b1588a788ffff9a8960;300;821264a1d406cc4cf8cded3071bdf5fa53dfb7aa960;300;25b57021e42f33dadc43701a40d45d4892020b4a960;300;0ae0b77fe4eb6943146f5ee41ad1c136258cd4ac960;300;9aa11e5d9fef585a4033552a72ecde93ce66287a960;300;bd4bd0470b8332b69eee7600c2bfa1becf681f56

Dil Seçimi

  

Bizimlə Əlaqə

“Addım-addım”Uşaq inkişaf mərkəzi 3 yaşdan böyük uşaqlar üçün yaradıcı təfəkkür və yaradıcılıq bacarıqlarının inkişafı, fiziki və estetik inkişaf,ingilis dilinin öyrənilməsi, məktəbəqədər təhsil və məktəbə hazırlıq proqramları üzrə kurslar təklif edir.

Hər bir fənnin tədrisində müəllimlər müasir ədəbiyyat və texnologiyalardan istifadə edərək uşaqların yaş səviyyələrinə uygun məşgələ qururlar. Bu məşgələlərin əsasını məntiq, intelektual oyunlar və fənlərarası əlaqə təşkil edir. Muassir əyani vəsaitlər əsasında qurulan məşgələlər öz rəngarəngliyi ilə seçilir.